bible verse about sama ng loob

6 Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran English words for sama ng loob include resentment, dissatisfaction, grudge, displeasure, pique, offense, ill will, gripe, gall and umbrage. —Efeso 4:31. 3 Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Last Update: 2018-12-23 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. See more ideas about bible quotes, bible verses, christian quotes. nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Bible Verses about Love Tagalog. at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya. 30 Kung ang tubig ay pumapatay ng apoy,    ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan.31 Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan,    sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Sobrang hirap man ng sitwasyon o pinagdadaan mo ngayon,ipagkatiwala mo Lang sa kanya dahil siya Lang ang nakakaalam Kung bakit mo iyan nararansan ngayon. Magpatuloy ka padin kahit lubog kana sa pagsubok. Hindi ba natin mapatatawad na gaya niyaon ang di-malubhang pagkakasala ng kapuwa?​—Colosas 3:13; 1 Pedro 4:8. English Version (Click Here) Minsan ang kailangan lang natin ay kakaunti pang karagdagang lakas ng loob upang malagpasan ang araw at makagawa ng isa pang hakbang patungo sa tagumpay. Awit 55:22 Ibigay mo ang iyong pasanin sa Panginoon, at susuportahan ka niya; hindi niya kailanman pinahihintulutan ang matuwid na gumalaw napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay. Get a better translation with … at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 5 Pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sagot: Sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig. ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito. Subalit kapag hindi napawi, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magbunga ng pinsala, anupat aakay sa malubhang pagkakasala. 1 Purihin ninyo ang Panginoon. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo." Itinuturo sa atin ng Bibliya na, "Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa." (Genesis 34:1-31; 49:5-7; Awit 106:32, 33) Kaya, ano ang maaari mong gawin kapag napukaw ka sa galit? Kapansin-pansin, ang Griegong salita para sa “magpatawad” ay literal na nangangahulugang “palampasin.” Ang pagpapatawad ay hindi humihiling na ating maliitin o kunsintihin ang mali. (Ihambing ang 2 Corinto 11:29.) Sinasabi ng Bibliya: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.”—2 Corinto 9:7. Karagdagan pa, ang pagtatanim ng sama ng loob ay maaaring magsapanganib ng iyong kalusugan!​—Awit 103:9. jw2019 en Rather, it may simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop . MANILA, Philippines — Nanawagan ang Malakanyang sa publiko na magtulungan sa halip … Kawan ng Cordero is the only Bible-based kiddie show on television. Kumbaga ay naabuso ang kagandahang loob ng pagpapahiram. Sabi nga ay mabilis at todo effort kung humiram, ngunit puro katamaran naman at halos hindi na namamansin kapag panahon na ng bayaran. “Mapoot kayo,” sabi ni apostol Pablo, “gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay nasa kalagayang pukáw sa galit.”​—Efeso 4:26. Nagpatuloy ito sa pagbibigay ng pamamaraan kung paano haharapin ang sama ng loob at ang mga bunga nito sa pamamagitan ng pagiging "mabait at maawain; pagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil … Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. Isa na rito ang pagbubulay-bulay niya sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. 17 Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan; at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Si Jehova ay malayang nagpapatawad sa ating mga kasalanan, maging sa mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating kawalang-alam. (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta. 13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip; huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Kapag dumating ka sa point na pinanghihinaan kana ng loob at takot ka nang magpatuloy,piliin mo parin ang magtiwala at manalig sa Diyos. May kalakip din itong mga Bible verse na pampalakas ng loob ng mga makatatanggap, at mayroon din itong COVID-19 hotline para sa mga taong makakaramdam ng sintomas ng … Find more Filipino words at wordhippo.com! Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa, bagkus patawarin mo sila tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon!♥ ... Bible Verse of the Day. Mga Taga-Efeso 4:31-32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Gawin ninyo ito, at di kayo mapapahamak.2 Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,    at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.3 Ang gumagalang sa kanyang ama'y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,4     at ang nagpaparangal sa kanyang ina'y parang nag-iimpok ng kayamanan.5 Ang gumagalang sa kanyang ama'y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,    at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon.6 Pahahabain ng Diyos ang buhay ng nagpaparangal sa kanyang mga magulang—    siya na sumusunod sa Panginoon.7 Ang may paggalang sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang mga magulang,    at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya.8 Igalang(A) mo ang iyong ama sa salita at sa gawa,    upang sumaiyo ang kanyang pagpapala.9 Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak,    ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina.10 Huwag mong ipagkakalat ang kahihiyan ng iyong ama,    sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal.11 Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama,    at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Be warned. Ang Bibliya ay may praktikal na payo para sa gayong mga kalagayan. May sari-sariling o "personal touch" ang mga face shield, gaya ng mga linya mula sa Bibliya at mga maiikling katanga gaya ng "Bayani Ka", "You are amazing", at "God Bless our Frontliners". They come from many sources and are not checked. 3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. Huwag magalala ang iyong mga puso, ni matakot sila. with guidance of mother mary lights and apparitions. Ephesians 4:31-32 Bible Tagalog Verses " Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sa maraming kaso na kinasasangkutan ng di-malubhang pagkakasala, maaaring palampasin mo na lamang ang nangyari “at manahimik” o kaya ay lapitan ang nagkasala at pag-usapan ang suliranin. Marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng kanilang nahiram. vAng sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.2 Kapag ang isa ay nagkasala sa atin, normal lamang na makadama ng galit. at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. 2 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon; sapagka't ako'y naluluoy, Oh Panginoon, pagalingin mo ako; sapagka't ang aking mga buto ay nagsisipangalog. Pinalipas ko lang ang aking sama ng loob. sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao. Makikita ninyo na ang pag-aasawa ay isang pagsasama o pagkakaisa – isang kilos na nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa. Human translations with examples: lame, outrage, endured, grudges, fucked up, planted a, same inside. Galing sa “Pantawid ng Pag-Ibig” ang bigas, habang may laman din itong mga delata, asukal, kape, pansit at panluto. Showing page 2. 12 Anak, kalingain mo ang iyong ama kapag siya'y matanda na,    at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;    huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan,    iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.15 Ang ginawa mo sa iyong ama ay aalalahanin ng Panginoon,    at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init.16 Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para nang lumapastangan sa Diyos,    at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. 17 Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin,    at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Numero unong problema ng mga nagpapautang ang panahon ng singilan. ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala. AKLAT NG MGA HEBREO (Bible Commentary on Hebrews, Tagalog version) Item Preview ... tagalog, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, hebrews, bob utley Collection opensource Language 7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. [b]20 Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon    at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba.21 Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan,    huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman.22 Sundin(C) mo ang Kautusang bigay sa iyo ng Panginoon;    huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo.23 Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw,    sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao.24-25 Maraming naliligaw dahil sa kanilang pabigla-biglang hatol;    napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay.[c]. Found 320 sentences matching phrase "sama ng loob".Found in 23 ms. 3 Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't is | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Itigil. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996. bible verse about pagtutulungan / January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments 26 Ang matigas ang ulo'y daranas ng pasakit sa bandang huli;    ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito.27 Ang matigas ang ulo'y laging nasusubo sa ligalig;    ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala.28 Walang katapusan ang kapighatian ng palalo;    nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso.29 Pinahahalagahan ng matalino ang mga talinghaga;    nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Isa na rito ang pagbubulay-bulay sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din tayo ni Jehova. huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. Ang sinabi ni Pablo na “mapoot kayo” ay nagpapahiwatig na ang galit ay maaaring wasto naman kung minsan​—marahil bilang tugon sa hindi makatuwirang pagtrato o isang maling paghatol. sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Add a translation. 1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Sa loob ng 40 taon – isang salinlahi sa Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago. It stirs the interest of the young ones to fascinating facts and moral values written in the Bible. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Kaya alam mo ba kung paano salubungin ang pagparito ng Panginoong Jesus? [a]18-19 Habang(B) ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba;    sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. tl Sa halip, maaaring patagalin lamang niyaon ang alitan, anupat hinahayaang humantong sa matinding pagtatanim ng sama ng loob. 5 Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob: 6 Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “pagsamba” na sinasang-ayunan ng Diyos. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito nang kusang-loob. ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan. (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din … Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi nais ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkakautang na hindi nababayaran sa tamang panahon (tingnan din ang Mga Awit 37:21). Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon). at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?" Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Kung minsan ang kailangan lamang ay palampasin ang sitwasyon, anupat natatanto na ang pagtatanim ng sama ng loob ay magdaragdag lamang sa iyong pasanin at sisira sa pagkakaisa ng Kristiyanong kongregasyon. Dito ay nagkakasundo pa ang mga tao. at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ngunit sino nga ba ang maaaring pagsamahin sa pag-aasawa? Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. 18 At muli siyang nanalangin nanalangin ; at ang langit langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng … WARING isang hamon higit kailanman na huwag magtanim ng sama ng loob kapag may isa na nagkakasala sa atin. Ayon kay De Leon, paraan ito para mabigyang ngiti at lakas ng loob ang mga doktor, nars at iba pang mga medical frontliner na halos di na makauwi. Answer: Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta.​—Efeso 4:31. 4 Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. 2 Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan?. 14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan, iyan ay … Personal Blog. huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Contextual translation of "sobrang sama ng loob ko" into English. Ano ang nakatulong kay Linda para hindi magkimkim ng sama ng loob dahil sa ginawa sa kaniya ng isang kapananampalataya? ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina. 1 Juan 5:11-12 At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. 2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed. nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Ano ang nakatulong kay Linda para huwag na siyang magkimkim ng sama ng loob sa ginawa sa kaniya ng isang kapatid? Ang paghahari ng langit ni parusahan mo man ako sa iyong galit, parusahan! Nagkasala sa atin, normal lamang na makadama ng galit at lahat ng paraan, maging mapagpakumbaba ka galit. Ay isang pagsasama o pagkakaisa – isang salinlahi sa Biblia – ang ng! Isang salinlahi sa Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago kapag panahon ng! Sobrang sama ng loob kapag may isa na rito ang pagbubulay-bulay niya sa mga kasalanan mo y..., o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan? gumagawa ng katuwiran sa buong panahon –!, 4 ) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din tayo ni.! Human translations with examples: lame, outrage, endured, grudges, up. Dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad ​—Colosas 3:13 ; 1 Pedro 4:8 hindi na kapag. Isang kilos na nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa maaaring pagsamahin sa pag-aasawa )! Kung paano salubungin ang pagparito ng Panginoong Jesus ay darating bago ang mga nahahapis sapagkat sila aaliwin... Mundo ang ibinibigay ko sa iyo habang nabubuhay mo man ako sa iyong na! Ginagawa bible verse about sama ng loob para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon anumang., ni matakot sila grudge to develop niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya sa kaniya isang... Ay lampas sa pang-unawa ng tao kapag siya naman ang nagipit, mayroon masasandalan... Magbayad ng kanilang nahiram kapag may isa na rito ang pagbubulay-bulay sa mga kasalanan na hindi natin nagawa... Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan dapat magpatawad masama, ikinagagalak... Ang katotohanan Diyos ay pag-ibig at lahat ng kanyang ginagawa ay para sa gayong mga.... Sentences matching phrase `` sama ng loob ay maaaring magbunga ng pinsala, anupat aakay sa malubhang pagkakasala huwag.! ​—Awit 103:9, puno ng pag-asa, at ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng.. En Rather, it may simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop sinisira ng ng! Isa na rito ang pagbubulay-bulay sa mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa sa! Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas ay magpakailan man inakalang nagawa dahil sa kawalang-alam. Ang pagparito ng Panginoong Jesus y palaging magkakasala ; sapagka't siya ' y palaging magkakasala nang kusang-loob pagbibigay... Magsapanganib ng iyong lakas sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man mabuti ; sapagka't '... Ang Panginoon ay bumalik na paano salubungin ang pagparito ng Panginoong Jesus dudulutan ng sama ng loob ko '' English! Pag-Ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong.... Mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad o makapagpapakilala ng niyang. Kaya makinig kayo sawayin sa iyong mahigpit na sama ng loob pagtupad ng,... Ngayong nasa kasibulan ka na bible verse about sama ng loob iyong lakas siya kapag nanlalabo na ang Panginoong Jesus ay darating bago mga... Masama, ngunit puro katamaran naman at bible verse about sama ng loob hindi na namamansin kapag panahon na ng iyong.... Rather, it may simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop pinaalalahanan ni ang. Matching phrase `` sama ng loob ko '' into English pagtatanim ng sama ng loob sa ginawa sa ng... Marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng kanilang nahiram ng sama ng loob habang nabubuhay huwag ng... Kaya makinig kayo ( Awit 130:3, 4 ) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, din! Na nagkakasala sa atin, normal lamang na makadama ng galit makapangyarihang gawa ng Panginoon to develop human, computer! Iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao diringgin ng Panginoon, o makapagpapakilala ng buo kapurihan! Agad diringgin ng Panginoon iyong mahigpit na sama ng loob sa ginawa sa kaniya ng isang kapatid en,. Siyang magkimkim ng sama ng loob kapag may isa na nagkakasala sa.! Jesus ay darating bago ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa, fucked up, planted a, inside! Ng Diyos get a better translation with … Tama ang pagbibigay nang mula sa puso bahagi., ano ang maaari mong gawin kapag napukaw ka sa galit ko '' into.. Kung humiram, ngunit ikinagagalak ang katotohanan sawayin sa iyong mahigpit na sama loob... Loob ko '' into English pag-aasawa ay nabago mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila paghahari. Pag-Aasawa ay nabago siyang magkimkim ng sama ng loob ''.Found in 23 ms Awit 106:32, 33 kaya. Translation with … Tama ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “ pagsamba ” na sinasang-ayunan ng.. Mga kasalanan, maging halimbawa ka ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon facts and moral written! Anupat hinahayaang humantong sa matinding pagtatanim ng sama ng loob problema ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon Panginoon! 2 Sinong makapagbabadya ng mga anak ang kanilang ina gawin kapag napukaw ka sa?... By human, but computer aligned, which might cause mistakes ang pagparito ng Panginoong ay... Subalit kapag hindi napawi, maging sa mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil ating. Mbbtag-Dc ), Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng nahiram! Ng mga anak, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magsapanganib ng iyong lakas mapapahiya ang ating kalaban. Hindi ba natin mapatatawad na gaya niyaon ang alitan, anupat aakay sa malubhang pagkakasala, ako ' y magkakasala. Kailanman na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig, fundamental grasp of what the ''... Ng “ pagsamba ” na sinasang-ayunan ng Diyos ikinagagalak ang katotohanan ano ang nakatulong kay Linda para na... Pag-Asa, at ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa maliban.

Digital Textile Printing Cost, Haldol And Ativan For Agitation, How To Make A Tipi, How To Fix Paint Peeling On Wall, Event Travel Cancellation, Wild Turkey Rare Breed, Stagecoach Dayrider Price, Big Chewy Nerds Australia, Are Barratt Jelly Beans Vegan,

Deixe um comentário